Bezmaksas piegāde Latvijā no EUR 40.
Pērkot 2 un vairāk KLUU grāmatas, saņem atlaidi!

Privātuma politika

Šajā privātuma politikā sniegta informācija par to, kā vācam, izmantojam, glabājam un apstrādājam Jūsu personas datus.

Mājas lapā www.kluudesign.lv personas datu apstrāde tiek veikta šādiem nolūkiem:

 • Pircēja identificēšanai;
 • preču piegādei un pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei);
 • Pircēju apkalpošanai;
 • iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
 • norēķinu administrēšanai; 
 • tīmekļa vietnes darbības uzlabošanai;
 • statistikai un tirgus izpētei;
 • drošības nodrošināšanai.

KLUU design aizsargā un ievēro Jūsu privātumu. Tiek darīts viss iespējamais, lai mūsu veiktā personas datu apstrāde atbilstu 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). 

Pircēja personas datus varam nodot tālāk tekstā norādīto kategoriju datu saņēmējiem:

 • Ar preču pirkšanu saistītās finanšu operācijas interneta vietnē var apstrādāt Pārdevēja maksāšanas pakalpojumu sniedzēji. Pārdevēja maksāšanas pakalpojumu sniedzējiem atklājam Pircēja finanšu operāciju datus tik lielā mērā, cik nepieciešams maksājuma operāciju veikšanai, naudas atmaksāšanai un sūdzību izskatīšanai.
 • Specifisku pakalpojumu sniegšanas nolūkā Pircēja personas datus varam nodot citiem pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, interneta vietnes mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem, kurjerdienestiem, serveru un to tehniskās uzturēšanas pakalpojumu sniedzējiem, e-pasta pakalpojumu sniedzējiem, grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem. 
 • Pircēja personas datus varam nodot ne tikai iepriekš norādītajos gadījumos, bet arī pildot savas juridiskās saistības, kā arī, ja rodas nepieciešamība, aizsargāt Pircēja vai citu personu intereses, piemēram, vēršoties tiesā vai valsts institūcijās.
 • Pircēja personas datus varam nodot valsts iestādēm atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā.

Lai sazinātos saistībā ar datu apstrādes jautājumiem, lūdzu, rakstiet e-pastu uz kluupavediens@gmail.com.